Služby

Už viac ako 10 rokov realizujeme pre svojich zákazníkov po celej Európe montážne práce rôzneho druhu. Ako subdodávateľ s našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme. Disponujeme veľkým výberom odborne zdatných a kvalifikovaných odborníkov, ktorých dokážeme flexibilne nasadiťv celej Európskej únii. Medzinárodné pokrytie nám umožňuje nasadiť náš personál vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na jazykové bariéry. Vďaka motivácii a vysokému nasadeniu
poskytnutých pracovníkov profitujú naši zákazníci z príkladne a kvalitne odvedenej práce s presvedčivým výsledkom.

Montážne práce sú vizitkou dobre organizovanej, plánujúcej a fungujúcej spoločnosti.  Preto je outsourcing tiež otázkou dôvery. Naše dlohoročné vzťahy s našími zákazníkmi staviame hlavne na nekompromisnom dôraze na spoľahlivosť a kvalitu odvedenej práce.
 

Samozrejme radi vám poskytneme bližšie informácie o našej spoločnosti a možnej spolupráci i osobne. 
Vyhľadávanie

Kontakt

IPM s.r.o. Páričkova 18, 821 06 Bratislava
Office: Grôsslingova 51, 811 09 Bratislava
+421 /2 2063 3334