Montáž

Sme stredne veľkou spoločnosťou, zaoberajúcou
sa realizáciou montážnych prác akéhokoľvek druhu v rámci Európy.

Pracujeme výhradne s odborne
kvalifikovaným personálom a kladieme dôraz na správny výber a zaradenie
pracovníkov na konkrétny typ montáže.

Máme dlhoročné skúsenosti v rôznych
oblastiach montážnych prác ako napríklad montáže voliérových systémov,
inštalácie kúrenia/vetrania a klimatizačných systémov, montáže stabilných
haciacich zariadení (Sprinkler) podľa platných noriem, inštalácie špeciálnych
filtračných systémov, realizáciu montovaných domov ako aj klampiarskych a
stolárskych prác.


Vyhľadávanie

Kontakt

IPM s.r.o. Páričkova 18
Office: Svätopluková 28
Bratislava
821 08
+421 /2 2063 3334