DOMÁCNOSTI

Fotovoltaická elektráreň pre rodinný dom vyrába elektrinu pre vašu domácnosť a šetrí vaše náklady na energiu a taktiež vás robí čiastočne nezávislým od dodavok elektriny vášho distribútora. 


Elektrinu, ktorú si vyrobíte cez deň a nespotrebujete, máte možnosť uložiť do vlastnej batérie alebo do virtuálnej batérie a použiť ju popolných hodinách alebo večer, keď prídete domov.